Inventar

Inventar

Kiiver ja vöö

Igal alal on igal sportlasel kohustus kanda kiivrit, mis on lõua alt kinnitatav, ja metallpandlaga vööd, mille laius on vähemalt 50 mm. 

Tuletõrjespordi kiiver
Voolikud

Voolikukomplekti kuulub kaks voolikut, mille laius peab olema vähemalt 60mm ja pikkus 20 m.

Kahe voolikurulli kogukaal ei tohi olla alla 5 kg (noormehed „A“, „B“ ja „C“ ning Mehed) või alla 4 kg (kõik naiste vanuseklassid ja noormehed „D“).

Voolikute otsas peavad olema metallist või plastmassist ROT-tüüpi ühendusliitmikud. Voolikurullide paremaks püsti püsimiseks on lubatud kasutada alustugesid, mis peavad olema kindlalt vooliku külge kinnitatud.

100m takistusriba läbimisel asetatakse voolikurullid 28 m kaugusele stardist, 4×100 m kolmandal etapil 15 m kaugusele etapi stardist.

Joatoru

Joatoru pikkus peab olema vähemalt 25 cm ning kaal vähemalt 400 g. Joatoru vöö külge kinnitamiseks kasutatava nööri/lintrihma pikkus ei tohi olla üle 50 cm.

Teatejooksus kasutatav joatoru peab olema lihtsalt järgmise etapi jooksjale edasi antav ning seepärast on levinud hambaklambrid, mille abil on lihtne joatoru hammaste vahel transportida.

Hargmik

Tuletõrje hargmik peab olema vähemalt ühe keskmise ventiiliga, kuni nelja alustoega (tugede läbimõõt mitte üle 4 cm) ja kõikide ühendusotstega.

Hargmiku alumise hamba kõrgus maapinnast mitte rohkem kui 60 mm. Hargmiku kasutatav liitmik peab asetuma suunaga stardi poole. Igal võistlejal on lubatud kasutada oma hargmikku, kui see vastab tuletõrjespordi võistluste eeskirjas toodud nõuetele.

Hargmiku alla platvormi kinnitamine või selle konstruktsiooni muutmine on keelatud. 100 m takistusriba läbimisel asetatakse hargmik stardist 75 m kaugusele, 4×100 m kolmandal etapil 55 m kaugusele etapi stardist.

100m takistusriba läbimiseks tarvilik sportlase isiklik varustus. Pildil on vöö, kiiver, joatoru, hargmik ning voolikurullid.
100 m takistusriba läbimiseks tarvilik sportlase isiklik varustus. Pildil on vöö, kiiver, joatoru, hargmik ning voolikurullid.
Konksredel

Redel peab olema 410 cm pikk ning kaaluma vähemalt 8,5 kg. Redelil peab olema 13 pulka ning konksu peeltest eemale ulatuva osa pikkus ei tohi olla alla 40 cm.

Konksredel
Plank

Jäigast materjalist (puit/plastik või muu) sein, mille laius on 2 m ning paksus 40 mm. Plangu kõrgus varieerub vastavalt vanusegrupile:

  • Mehed ja noormehed „A“ – 2m
  • Noormehed „B“ ja „C“ – 1,7m
  • Noormehed „D“ – 1,4m
  • Kõik naiste vanusegrupid – 0,7m

Plank asetseb 100 m takistusribal stardist 23 m kaugusel ning 4×100 m teatejooksu teisel etapil 50 m kaugusel etapi algusest.

Plank
Poom

Poom on pealt tasane ning 18 cm lai. Poomi horisontaalse osa pikkus 8 m, kõrgus maapinnast 1,2 m (mehed ja noormehed „A“) või 0,8 m (kõik ülejäänud vanusegrupid).

Poom on kinnitatud horisontaalselt tugipostide külge. Poomi mõlema otsa külge on kinnitatud 2 m pikkused ja 25 cm laiused tõusu- ja laskumislauad. Laudade pealispinnale paigaldatakse iga 35 cm järel (mõõtes pulkade keskkohast) 5 cm laiused ja 3 cm kõrgused põikliistud.

Põikliistude paigaldamist alustatakse kaldlaua ülemisest servast. 100 m takistusribal asub poomi tõusulaua algus 38 m kaugusel stardist ning 4×100 m kolmandal etapil 25 m kaugusel etapi stardist.

Madalamat poomi kasutavad kõik naiste vanusegruppide sportlased ning noormehed kuni 16. eluaastani. Kõrgema poomiga jooksevad noormehed alates 17. eluaastast.
Madalamat poomi kasutavad kõik naiste vanusegruppide sportlased ning noormehed kuni 16. eluaastani. Kõrgema poomiga jooksevad noormehed alates 17. eluaastast.
Maja

Majakese pikkus on 5 m ning kõrgus maast katuseharjani 2,5 m. Alus mitte laiem kui 2,5 m. 4 m pikkune katus on kahepoolse kaldega, kummagi katusekülje laius 1,5m ja katusekülgede kalle maapinna suhtes 30o.

Katuse mõlemale küljele räästa servast 20 cm kaugusele kinnitatakse kogu pikkuses 10 cm laiune ja 6 cm kõrgune latt. Majakese tagumisse otsa ehitatakse (kogu maja laiuses) 1 m pikkune ja 2,5 m laiune horisontaalne rõdu, mille kõrgus maast on 1,75m.

Katuse esiservas peab olema harjast 30 cm mõlemale poole 5-7 cm sügavune sisselõige. Majakese stardipoolne otsasein tuleb vooderdada tihedalt laudadega. Noortele paigaldatakse majakese tagumisse otsa ka teine horisontaalrõdu pikkusega 1 m ja kõrgusega maast 0,9 m.

Majakese esisein asub 4×100 m esimesel etapil 30 m kaugusel etapi stardist.

4x100m teatejooksu esimese etapi takistuseks on majake.
Keppredel

Puidust või metallist jätkuredel, mille kaal peab olema vähemalt 8,5 kg.

Mootorpumbaga hargnemise märklaud

Kilp suurusega 50×50 cm, mille keskel on avaus läbimõõduga 50 mm. Kilbi teisel küljel, avause taga, on anum mahutavusega 15 liitrit. Anuma põhjas on ava kraaniga vee väljalaskmiseks. Kilbi kõrgus maast on 135 cm. Peale seda, kui anumasse on sattunud 10 liitrit vett, hakkab tööle ujukimehhanism, mis annab signaali ülesande täitmisest.

Veepaak

Mootorpumbaga hargnemisel kasutatav vähemalt 1000 liitrit mahutav veepaak asub platvormist 4 m (mehed ja naised) või 1,5 m (noorte vanusegrupid) kaugusel. Paagi serva kõrgus maapinnast on 80cm. Soovitavalt peab paagil olema alaosas kuulkraaniga täitmisava.

Mootorpumbaga hargnemise vahendid

Mootorpumbaga hargnemisel kasutatakse autentseid tuletõrjujate voolikuid, mille kogus sõltub vanusegrupist. Lisaks voolikutele on komplektis veel kaks joatoru, hargmik, imivoolikud ja imisõel.

Mootorpumbaga hargnemine loetakse lõppenuks, kui pildil toodud märklaudades (kaks tükki võistkonna kohta) on 10 liitrit vett.
Mootorpump Fox
Õppetorn konksredeliga ronimiseks. Eesti suurimal õppetornil on kolm kõrvutiasetsevat rada, kuid suured rahvusvahelised võistlused peetakse alati vähemalt neljarajalises õppetornis.
4x100 m viimasel etapil süüdatakse kütusesegu sellises kustutspannis.
4x100m teatejooksu viimasel etapil kasutatav 6 kg laenguga pulberkustuti.